Język Migowy

 

Polski Język Migowy (PJM) - Naturalny Języka Migowy nazywany Polskim Językiem Migowym, który wspierany jest szczątkową mową lub artykulacją. Język ten posiada własną, specyficzną gramatykę pozycyjno - przestrzenną, w której o sensie zdania decyduje szyk oraz sposób prezentacji znaków określających wyrazy.

 

System Językowo - Migowy (SJM) - jest to tzw. język migany w którym zachowując strukturę gramatyczną języka polskiego wykorzystuje się znaki migowe do konstruowania wypowiedzi słownej. System Językowo - Migowy stosuje się zawsze z językiem mówionym.

Obejrzyj tłumaczenie na język migowy tutaj.

 

Informujemy iż Prezydium ZG PZG podjęło uchwałę o wprowadzeniu we wszystkich oddziałach Polskiego Związku Głuchych szkoleń z zakresu polskiego języka migowego.

- uchwała, załącznik nr. 1

Obejrzyj tłumaczenie uchwały na język migowt tutaj.