Certyfikacja

Procedury

 

Procedury certyfikacyjne określają:

  1. Zasady przystąpienia do egzaminu
  2. Organizację egzaminu
  3. Wydawanie certyfikatu
  4. Przedłużenie ważności certyfikatu
  5. Terminy egzaminu
  6. Zawieszenie, cofnięcie certyfikatu

 

Nowe aktualne procedury certyfikacyjne z dnia 04.03.2014 r. :

 

Stare procedury certyfikacyjne:

 

 

 

 

 

CENNIK

           

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny

   

ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa

 
   

Bank Millennium nr 72 1160 2202 0000 0000 6084 8578

           

Kwoty aktualne od dnia 01.03.2016 r. z  wliczonym VAT-em

           

Opłata wstępna/wpisowa

     

             61,50 zł

(dotyczy wszystkich wniosków, w tym przedłużenie ważności certyfikatu)          
           

Wydanie certyfikatu

       

           150,00 zł

(T1, T2, N, W1, W2)          
           

Egzaminy

         

CERTYFIKAT N (tylko osoby głuche i słabosłyszące)

 

180,00 zł

Sprawdzian

         
 

ROZUMIENIE

   

             60,00 zł

 

KOMUNIKACJA

   

             60,00 zł

 

TŁUMACZENIE I ETYKA TŁUMACZ

 

             60,00 zł

           

CERTYFIKAT T1

       

180,00 zł

Sprawdzian

         
 

ROZUMIENIE

   

             60,00 zł

 

KOMUNIKACJA

   

             60,00 zł

 

TŁUMACZENIE I ETYKA TŁUMACZ

 

             60,00 zł

           
           

CERTYFIKAT T2

       

240,00 zł

Sprawdzian

         
 

ROZUMIENIE

   

             60,00 zł

 

KOMUNIKACJA

   

             60,00 zł

 

TŁUMACZENIE

   

             60,00 zł

 

WIEDZA O GŁUCHYCH I ETYKA TŁUMACZA

             60,00 zł

           
           

Sprawdzian poprawkowy

     

           120,00 zł

           

Sprawdzian poprawiający ocenę

   

             90,00 zł

           

Egzamin sprawdzający - przedłużenie certyfikatu N, T1

 

           120,00 zł

Egzamin sprawdzający - przedłużenie certyfikatu T2

 

           150,00 zł

           
           
           

Pozostałe opłaty

           

Wydanie legitymacji tłumacza języka migowego (rozmiar 6,5cm x 9,5cm)

 

           26,00 zł

           

Wydanie duplikatu certyfikatu

     

           150,00 zł

           

Ponowne wydanie certyfikatu (np. zmiana nazwiska)

 

             30,00 zł

           

Wydanie opinii przez wojewódzkiego koordynatora ds. języka migowego (płatne w  oddziale PZG)

            30,00 zł

           

Przedłużenie certyfikatu dla pracownika PZG na podstawie uchwały ZG PZG nr 18/02/11 z dnia 26.02.2011 r.

             50,00 zł