Certyfikacja

Tłumacze

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny nadaje kompetencje tłumacza języka migowego, przeprowadzając egzaminy certyfikacyjne. W celu uzyskania certyfikatu tłumacza języka migowego N, T1, T2 należy spełnić warunki określone w procedurach.

 

Rodzaje certyfikatów:

N – określa kompetencje tłumacza języka migowego dla osoby z wadą słuchu

T1 –  określa kompetencje tłumacza języka migowego na poziomie podstawowym

T2 – określa kompetencje tłumacza języka migowego na poziomie biegłym

 

Tłumacz biegły

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz-biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych. (rozporządzenie)