Ustawa o języku migowym

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się została uchwalona przez Sejm 19 sierpnia 2011 roku, natomiast obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2012 roku.

 

Ustawa określa:

  1. Korzystanie przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach;
  2. Obsługę osób uprawnionych w kontaktach z organami administracji publicznej;
  3. Dofinansowanie kosztów kształcenia osób uprawnionych, członków ich rodzin oraz innych osób mających stały lub bezpośrendi kontakt z osobami uprawnionymi w zakresie polskiego języka migowego, systemu językowo - migowego i sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych na różnych poziomach;
  4. Monitorowanie rozwiązań wspierających komunikowanie się i dostęp do nich.

 

Tekst ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

Rozpodządzenia do ustawy o języku migowym: