O Centrum

Centrum Edukacyjne Języka Migowego (CEJM) jest jednostką powołaną do istnienia przez Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych dnia 01.03.2003 r. - statut.

Do głównych zadań CEJM należy tworzenie systemu edukacji i  kształcenia osób słyszących, słabo słyszących i głuchych w zakresie znajomości, metodyki nauczania i tłumaczenia języka migowego; organizowanie i prowadzenie egzaminów dla nauczycieli, wykładowców, pracowników służb społecznych, pracowników służb medycznych, tłumaczy oraz biegłych tłumaczy języka migowego.

Ponadto Centrum zajmuje się promowaniem pozytywnych postaw i zachowań wobec środowiska osób niesłyszących. Wydając informatory, broszury, będąc uczestnikiem spotkań i konferencji, CEJM poszerza wiedzę osób pełnosprawnych o niepełnosprawnych słuchowo.

 

Centrum Edukacyjne Języka Migowego jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1060K - zaświadczenie.

 

Obejrzyj tłumaczenie na język migowy tutaj.